Årsmøte 2017

Årsmøtet blir avholdt torsdag 26. januar kl. 19:00 i kantina på Tysvær Rådhus.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!


Dagsorden:
1. Opning
2. Konstituering - val av møteleiar og referent
3. Tale ved stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal
4. Årsberetning frå styret
5. Årsberetning frå kommunestyregruppa
6. Rekneskap
7. Val av styret
8. Innkomne forslag
9. Heidersbemerkningar

Etter årsmøtet blir det bevertning og åresal!