Aktuelt

Nyheter

 • Årsmøte 2018

  Innkalling til årsmøte 18. januar 2018 kl 19.00

 • Årshjul 2017

  Årshjul for Tysvær Arbeiderparti ble godkjent av styret 13. februar og her finn du datoar for medlemsmøter og andre arrangement i 2017.

 • Årsmøte 2017

  Årsmøtet blir avholdt torsdag 26. januar kl. 19:00 i kantina på Tysvær Rådhus.

 • Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet og Høgre i Tysvær kommune for kommunestyreperioden 2015- 2019

  Tysvær Arbeiderparti (Ap) og Tysvær Høgre (H) har inngått ein samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2015-2019. Samarbeidsavtalen byggjer på partia sine valprogram for same periode, samt budsjettforliket for 2015. Partia er samde om at det i kommunestyreperioden skal fokuserast på offensiv politisk styring for å realisere politiske vedtak. Tysvær skal framstå som attraktiv for innbyggjarane, besøkjande, næringsliv og frivillige organisasjonar. Det skal vera godt å leve i Tysvær.

 • Sigmund Lier blir ordfører